Home » Proiectul   

Timisoara din Memorie

Proiectul „Timișoara din memorie” este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara, în cadrul conceptului „TIMIȘOARA – OPEN ART CITY / TIMIȘOARA – ORAȘ DESCHIS AL ARTELOR”, de către Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Coordonatorul proiectului este conf. univ. dr. Smaranda Vultur, iar echipa proiectului este formată din: conf. univ. dr. Vasile Docea, lect. univ. dr. Aurora Dumitrescu, lect. univ. dr. Dana Percec, lect. univ. dr. Simona Adam, sociolog Adrian Onică și studenții masteranzi Mirela Murărescu, Roberta Panduru și Alexandru Roșu. Suportul informatic este realizat de către firma Net Interaction, reprezentată prin informaticianul Andrei Firoiu. Scopul proiectului este de a constitui și a face accesibilă pe internet o bază de date care să reunească și să coreleze referințe la surse memoriale de diverse tipuri privitoare la Timișoara, continuând astfel demersul inițiat prin site-ul www.memoriabanatului.ro, destinat memoriei regiunii Banatului.

Site-ul www.memoriatimisoarei.ro reunește surse orale, scrise și imagini, adică interviuri de istorie orală, monografii, surse literare (jurnale, memorii), corespondență, fotografii, care compun o hartă a memoriei orașului. Sursele memoriale sunt descrise și însoțite de un indice tematic care permite identificarea (și deci căutarea) referințelor la diverse aspecte din istoria trăită a orașului - viață comunitară (socială, etnică, religioasă, profesională, culturală etc.), instituții, personalități, viață cotidiană, familie și educație, stiluri de viață, forme de petrecere a timpului liber, sport, viața economică, sărbători etc. – dar și la diferite perioade istorice traversate (Unirea din 1918, primul și al doilea război mondial, perioada interbelică, perioada comunistă și postcomunistă) sau la diferite evenimente care interferează cu istoria orașului, menționate în sursele înregistrate (deportări, revoluția din 1956, anul 1968, revoluția din 1989, Proclamația de la Timișoara). De asemenea, situl respectiv va permite căutări care să facă accesibile sursele de diverse tipuri prin care se ilustrează viața cartierelor timișorene, identitatea, interculturalitatea sau valorile care compun orizontul mental și de acțiune în diverse perioade ale vieții orașului. Sursele orale conțin și o fișă de interviu a subiecților intervievați și au atașate fragmente din interviuri sau povestiri de viață.

Această reconstituire memorială este gândită ca o parte a memoriei urbane a Banatului și va fi integrată unei topografii a memoriei acestei regiuni, propunând un model de prezentare a surselor memoriale care poate fi folosit și pentru alte localități. Publicul țintă e format în primul rând de locuitorii orașului, dar, o astfel de bază de date e folositoare tuturor celor care sunt interesați de memoria vieții trăite ca o parte a memoriei culturale și o consideră o dimensiune importantă a identității orașului, ocupându-se de administrarea memoriei în diferite scopuri (educative, turistice, de patrimonializare, artistice) sau fiind preocupați de a cunoaște orizontul de așteptări al locuitorilor orașului, atunci când acționează în spațiul lui, pentru ca aceste acțiuni să aibă mai multe șanse de reușită.

Proiectul va pune la dispoziția unui public larg un material documentar extrem de bogat și interesant, conținând, alături de alte tipuri de surse memoriale, mărturii ale celor care au trăit în oraș în diverse perioade, mărturii prin care se poate reconstitui un univers de viață trăită, dar și unul de valori împărtășite. Pentru locuitorii de azi ai orașului, memoria poate juca un rol de liant intergenerațional și intercomunitar, care să genereze un climat favorabil punerii în valoare a unor experiențe individuale și colective, ce dau locului o anume specificitate, dar pot da și sugestii de conduită și acțiune favorabile deschiderii spre dialogul european de tip intercultural, spre o competivitate în care cunoașterea culturii celuilalt devine cheia bunei conlucrări cu acesta. Pentru cel venit în oraș în scopul unor acțiunii viitoare cu caracter economic, cultural sau turistic, o bază de informare și documentare ca cea pe care o propunem, accesibilă în spațiul virtual, poate constitui o excelentă formă de explorare a resurselor de care dispune pentru a cunoaște terenul acțiunilor viitoare și mentalul celor cu care va trebui să interacționeze. 

Situl face trimiteri la surse memoriale privitoare la Timișoara, aflate în alte arhive sau pe alte situri și va semnala evenimente, publicații sau acțiuni culturale care definesc reconstruirea memoriei orașului și participă la dinamica ei.


 

Categorii de surse memoriale